Wspinanie jako profilaktyka

 

Wspinaczka jest wyjątkowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest dyscypliną, która głęboko ingeruje w psychikę człowieka. Łączy w sobie elementy współpracy, podejmowania samodzielnych decyzji, przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych, wzmacnia upór w dążeniu do celu ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania.

Przez wspinanie dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją uczą się zasad współżycia w grupie, kształtują  poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.  Wspinaczka i partnerstwo na linie to również lekcja zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje związane ze zdobywaniem nowych dróg i przekraczaniem granic.

Nasze programy i zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, dla których brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu relacji społecznych są wielkimi problemami. Nowe wyzwania  – takie jak wspinaczka, które umożliwiają  kontakt z ludźmi, kształtują tożsamość i wiarę we własne siły – stanowią dla nich wsparcie.