Góra możliwości

 

Projekt polegał na zaangażowaniu młodzieży i dzieci – podopiecznych świetlicy środowiskowej Sióstr Miłosierdzia Bożego Św. Wincentego a Paulo, z warszawskiego Śródmieścia – w regularne zajęcia sportowe i warsztaty, zaprojektowane i przeprowadzone przez animatorów Stowarzyszenia. Celem był rozwój kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży takich jak: umiejętność pracy w grupie, umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów w grupie. Zajęcia sportowe będą uczyły mechanizmów rozładowania agresji i napięcia, umiejętności partnerstwa i komunikacji.

Projekt składał się z cyklu zajęć wychowawczych, edukacyjnych i sportowych o różnej formule: warsztatów z komunikacji, zajęć integracyjnych na sali, wycieczek plenerowych regularnych zajęć  wspinaczkowych na sztucznej ściance, ponieważ w Stowarzyszeniu uważamy, ze wspinanie niesie ze sobą nie tylko wartości sportowe, ale również profilaktyczne, rehabilitacyjne, integracyjne.

Do udziału w zajęciach zostali zaangażowani wolontariusze ze społeczności lokalnej, którzy współuczestniczyli w części zajęć. Jednym z kluczowych elementów projektu była gra terenowa w Śródmieściu, w trakcie której uczestnicy wchodzili w relacje z mieszkańcami dzielnicy.

 

To był świetny czas! Dziękujemy wszystkim podopiecznym, wolontariuszom no i Siostrom ze Zgromadzenia za zaangażowanie!

 

Projekt możliwy dzięki dofinansowaniu FIO.

gora_mozliwosci_chlopaki2

gora_mozliwosci_michalina

gora_mozliwosci_zespolowe